Výroční zprávy AMG

 

Výroční zpráva AMG za rok 2022  (1 300 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2021  (892 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2020  (570 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2019  (595 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2018  (612 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2017 (576 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2016 (697 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2015 (743 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2014 (543 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2013  Dokument pdf (1 463 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2012  Dokument pdf (501 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2011  Dokument pdf (894 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2010  Dokument pdf (1 000 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2009  Dokument PDF (1 100 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2008  Dokument PDF (832 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2007 PDF (636 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2006 PDF (1 040 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2005 PDF (5 450 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2004 PDF (539 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2003 PDF (9 480 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2002 PDF (3 000 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2001 PDF (264 kB)

Výroční zpráva AMG za rok 2000 PDF (189 kB)


Podklad pro výroční zprávu AMG slouží jako formulář k vyplnění údajů o činnosti pro krajské sekce, komise a kolegia AMG. Údaje z tohoto formuláře jsou uvedeny ve faktografické části Výroční zprávy AMG a rovněž v oddíle, který se týká odborných a informačních činností. V činnosti krajských sekcí, komisí a kolegií tkví těžiště konání AMG, a proto tyto údaje odrážejí rozsah, hloubku a pestrost působení AMG v daném období jako největšího reprezentanta muzeí a galerií v České republice. Podklady pro výroční zprávu mají povinnost zaslat předsedové krajských sekcí, komisí a kolegií AMG e-mailem (amg@cz-museums.cz) do 28. února příslušného roku. Termín pro vydání Výroční zprávy Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., uložený Organizačním a Jednacím řádem AMG je do konce června v daném  kalendářním roce. Text výroční zprávy musí na svém zasedání schválit Senát AMG do konce měsíce dubna.

Podklad pro Výroční zprávu AMG  Dokument Word (38 kB)

 

nahoru