Redakce Věstníku AMG:

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město
e-mail: vestnik@cz-museums.cz

Mgr. Monika Benčová
výkonná redaktorka Věstníku AMG
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
 

Redakční rada Věstníku AMG:


Předsedkyně redakční rady:


PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově
 

Členové redakční rady:

PhDr. Luděk Beneš
Komise muzejních historiků AMG

Ing. Milena Burdychová
čestný člen AMG

PhDr. Eva Dittertová
individuální členka AMG

PhDr. Hana Dvořáková
Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.
Muzeum T. G. M. Rakovník

Mgr. Zdeněk Freisleben
Památník národního písemnictví

Mgr. Hana Garncarzová
individiuální členka AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG
e-mail: amg@cz-museums.cz

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

 

 

nahoru