Redakce Věstníku AMG:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město
e-mail: vestnik@cz-museums.cz

Mgr. Monika Benčová
výkonná redaktorka Věstníku AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
 

Redakční rada Věstníku AMG:


Předsedkyně redakční rady:


PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově
 

Členové redakční rady:

PhDr. Luděk Beneš
čestný člen AMG, Komise muzejních historiků AMG

Ing. Milena Burdychová
čestná členka AMG, členka komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

PhDr. Eva Dittertová
individuální členka AMG, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

PhDr. Hana Dvořáková
Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.
Muzeum T. G. M. Rakovník

Mgr. Zdeněk Freisleben
Památník národního písemnictví

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG
e-mail: amg@cz-museums.cz

PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

 

 

nahoru