Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR

Vítejte na stránkách AMG


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je největším profesním svazem sbírkotvorných institucí a osob činných v oboru muzejnictví v České republice. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií, pořádání konferencí a seminářů, ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků.

 

AMG pořádá tyto hlavní akce a kampaně:
 

 

 

NOVINKY A AKTUALITY

Školení je zdarma a probíhá v Praze a v Brně

Vyjádření podpory slovenským kulturním institucím

Přehled přihlášených projektů

Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do max. 31. března 2024

15.–16. října 2024 / Ostrava / Národní zemědělské muzeum Ostrava – Muzeum potravin a zemědělských strojů

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás