Asociace muzeí a galerií ČR - Festival muzejních nocí

Festival muzejních nocí 2020

XVI. ročník Festivalu muzejních nocí bude probíhat od 10. října do 14. listopadu 2020 (nový termín)!


TZ – XVI. ročník Festivalu muzejních nocí 2020  (67 kB)

Po zvážení dosud přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a jejímu zatím stále ne zcela předvídatelnému vývoji se po dohodě s dalšími spolupracovníky a partnery rozhodla Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), POSUNOUT TERMÍN pro konání Festivalu muzejních nocí 2020, který měl původně proběhnout ve dnech 15. května až 13. června 2020.

Nově se XVI. ročník akce uskuteční v období od 10. října do 14. listopadu 2020. Festival bude zahájen v sobotu 10. října 2020 a zakončen dne 14. listopadu 2020Muzea a galerie v České republice se mohou připojit tím, že se znovu zaregistrují se svojí Muzejní nocí na webových stránkách kampaně.


Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi muzejníky! Těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

 

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. = XVI. ročník Festivalu muzejních nocí od 10. října do 14. listopadu 2020 (přihlašování v novém termínu probíhá do 15. srpna 2020)
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG: amg@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, správce oborových databází/webových prezentací AMG: kalendarium@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611


Pražská muzejní noc

Koordinátorkou Pražské muzejní noci je PhDr. Ing. Petra Štůlová, Ph.D.
Kontakt: petra_stulova@nm.cz, +420 224 497 373

Brněnská muzejní noc = v sobotu 14. listopadu 2020 (nový termín)
Koordinátorkou Brněnské muzejní noci je Andrea Vojtěchovská
Kontakt: andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz, +420 602 509 278 

nahoru

Jak se přihlásit do Festivalu muzejních nocí?

Chcete svojí instituci zapojit do festivalu a podílet se atraktivní formou na popularizaci oboru muzejnictví? Možnosti přihlášení naleznete na webových stránkách nebo nás kontaktujte.

Přihláška Kontaktujte nás