Asociace muzeí a galerií ČR - Festival muzejních nocí

Festival muzejních nocí 2023

Ve dnech 19. května  16. června 2023 se uskuteční 19. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty.

Národní zahájení 19. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 19. května 2023 od 14.00 hodin v Olomouci.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje obrovské množství měst i institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi muzejníky! Těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

 

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. = 19. ročník Festivalu muzejních nocí od 19. května do 16. června 2023
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG: amg@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, správce oborových databází/webových prezentací AMG: kalendarium@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611

Pražská muzejní noc = instituce v Praze se mohou individuálně přihlásit se svými akcemi do Festivalu muzejních nocí

Brněnská muzejní noc = 20. května 2023
Koordinátorkou Brněnské muzejní noci je Mgr. Andrea Vojtěchovská
Kontakt: andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz, +420 602 509 278

 

nahoru

Jak se přihlásit do festivalu?

Chcete svoji instituci zapojit do celorepublikového Festivalu muzejních nocí a podílet se tak pomocí této atraktivní formy na popularizaci a propagaci oboru muzejnictví v České republice? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás