Tiskové zpravodajství Festivalu muzejních nocí


XVI. ročník:

TZ – XVI. ročník Festivalu muzejních nocí 2020  (67 kB)

Po zvážení dosud přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a jejímu zatím stále ne zcela předvídatelnému vývoji se po dohodě s dalšími spolupracovníky a partnery rozhodla Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), POSUNOUT TERMÍN pro konání Festivalu muzejních nocí 2020, který měl původně proběhnout ve dnech 15. května13. června 2020.

Nově by se měl XVI. ročník akce uskutečnit v období od 10. října do 14. listopadu 2020. Festival zahájí Praha v sobotu 10. října 2020 a zakončen bude dne 14. listopadu 2020 v Brně. Ostatní místa v České republice se mohou připojit tím, že se znovu zaregistrují se svojí Muzejní nocí na webových stránkách kampaně.

Uzávěrka přihlášek do Festivalu muzejních nocí 2020 v rámci posunutého termínu je stanovena do 15. srpna

 

XV. ročník:

Festival muzejních nocí 2019 (409 kB)
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2019 (124 kB)


Kontakt pro tiskové zpravodajství:

Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, správce oborových databází/webových prezentací AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz; kalendarium@cz-museums.cz

 

V Novinkách a Aktualitách níže naleznete průběžně aktualizované informace k jednotlivým Muzejním nocím v České republice.

 

nahoru