Festival muzejních nocí 2016


XII. ročník Festivalu muzejních nocí 2016 bude probíhat ve dnech 20. května až 11. června 2016!

Národní zahájení festivalu se uskuteční v pátek 20. května 2016 od 15 hodin ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi – těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Kontakt: Sekretariát Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG: amg@cz-museums.cz, +420 224 210 037
Mgr. Monika Benčová, výkonná redaktorka internetových prezentací AMG, bencova@cz-museums.cz, +420 224 210 039


Pražská muzejní noc

Koordinátorkou Pražské muzejní noci je Ing. Mgr. Petra Belaňová
Kontakt: petra_belanova@nm.cz, +420 224 497 373

Brněnská muzejní noc
Koordinátorkou Brněnské muzejní noci je PhDr. Kateřina Tlachová
Kontakt: katerina.tlachova@moravska-galerie.cz, +420 603 583 809

nahoru