O Festivalu muzejních nocí


XVI. ročník Festivalu muzejních nocí bude probíhat od 10. října do 14. listopadu 2020 (nový termín)!


TZ – XVI. ročník Festivalu muzejních nocí 2020
  (67 kB)

Po zvážení dosud přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a jejímu zatím stále ne zcela předvídatelnému vývoji se po dohodě s dalšími spolupracovníky a partnery rozhodla Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), POSUNOUT TERMÍN pro konání Festivalu muzejních nocí 2020, který měl původně proběhnout ve dnech 15. května až 13. června 2020.

Nově by se měl XVI. ročník akce uskutečnit v období od 10. října do 14. listopadu 2020. Festival zahájí Praha v sobotu 10. října 2020 a zakončen bude dne 14. listopadu 2020 BrněOstatní místa v České republice se mohou připojit tím, že se znovu zaregistrují se svojí Muzejní nocí na webových stránkách kampaně.

 

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem.

Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií, které před vznikem Festivalu muzejních nocí pořádaly, do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Festival zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje tak platformu pro společnou kooperaci a také pro lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí. Muzejních nocí se neúčastní již pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také města, knihovny, divadla a další subjekty; na jejich programech se často podílejí žáci a studenti základních a středních či uměleckých škol; v jejich rámci vystupují divadelní a hudební soubory, řemeslníci, výtvarníci, své dveře otevírají správci památkových objektů. Jelikož každá instituce pojímá muzejní noc po svém, nabídka speciálních programů pro malé i velké návštěvníky je velmi pestrá. Známkou úspěšnosti Muzejní noci není vždy jen vysoký počet návštěvníků, ale zejména jejich spokojenost, jejich zájem o dění v kulturních institucích a přínos z osobního setkání s pracovníky muzeí a galerií.

Od čtvrtého ročníku Festival muzejních nocí oficiálně začíná Národním zahájením festivalu, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.

Každá instituce zapojená do Festivalu muzejních nocí má možnost vybírat symbolické vstupné na akce konané v rámci festivalu. Je na každé instituci, jak zváží své možnosti i jiné podmínky pro pořádání Muzejní noci. Musí ale v rámci své přihlášky do festivalu stanovit, zda a kolik bude na vstupném vybírat, teprve potom je možné instituci propagovat na společných webových stránkách kampaně!


Těšíme se na setkání s Vámi v ročníku 2020!


Festival muzejních nocí v číslech

Ročník Počet účastnících se měst Počet účastnících se institucí
2005 73 100
2006 59 101
2007 87 120
2008 99 144
2009 118 173
2010 122 217
2011 141 250
2012 140  270 
2013 143 312
2014 137 421
2015 161 418
2016 176 500
2017 178 552
2018 170 513
2019 158 517

 

nahoru