Festival muzejních nocí — Národní památník na Vítkově

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Loretánská muzejní noc v Rumburku Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2010 v Jihlavě

Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě

Festival muzejních nocí 2013


IX. ročník Festivalu muzejních
nocí 2013 bude probíhat ve dnech 17. května až 8. června 2013.

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.
V letošním roce proběhne toto slavnostní zahájení v Jindřichově Hradci (17. května 2013) a řadu muzejních nocí uzavře Pražská muzejní noc (8. června 2013).

Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května. Přijďte tento svátek oslavit společně s námi – těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.
 

Naštivte muzea a jejich festivalové noci


Přehled všech muzejních nocí v České republice

Vyhledejte muzejní noci v blízkosti Vašeho bydliště


Pražská muzejní noc
Koordinátorkou Pražské muzejní noci je Ing. Mgr. Ivana Havlíková
Kontakt: ivana_havlikova@nm.cz, +420 224 497 373

X. Pražská muzejní noc se uskuteční v sobotu 14. září 2013!


Brněnská muzejní noc
Koordinátorkou Brněnské muzejní noci je PhDr. Kateřina Tlachová
Kontakt: katerina.tlachova@moravska-galerie.cz, +420 532 169 131

Slezská muzejní noc
Koordinátorkou Slezské muzejní noci je Mgr. Lenka Borovičková
Kontakt: borovickova@szmo.cz, +420 731 267 473

 

nahoru