Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2013


Asociace muzeí a galerií České republiky
Asociace krajů České republiky
Jihočeský kraj
Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace
Město Jindřichův Hradec


za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

si Vás dovolují pozvat při příležitosti Mezinárodního dne muzeí na

Národní zahájení IX. ročníku Festivalu muzejních nocí 2013

pod záštitou radního pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky a starosty města Jindřichova Hradce Ing. Stanislava Mrvky

v pátek 17. května 2013 od 15.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka (v areálu bývalého Minoritského kláštera) ve Štítného ulici č. p. 124 v Jindřichově Hradci

Těšíme se na setkání s Vámi!

 
Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2013

Oficiální zahájení v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka
15.00 – 16.00 prezence účastníků
16.00 – 16.45 slavnostní zahájení IX. ročníku Festivalu muzejních nocí 2013
16.45 – 17.00 prezentace vítězů XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
17.00 – 17.10 prezentace Muzejních nocí dvanácti organizací zřizovaných Jihočeským krajem
17.10 – 19.00  raut v prostorách konferenčního sálu muzea

V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2013 bude od 17.00 do 20.00 hodin účastníkům akce zpřístupněn areál jezuitského semináře na Balbínově náměstí včetně výstav a expozic a otevřen půdní prostor nad kostelem sv. Jana Křtitele (od 15.00 do 16.00 hodin).


Program Muzejní noci 2013 v  Muzeu Jindřichohradecka

Kostel sv. Jana Křtitele
19.00 – varhanní koncert
19.15 – slavnostní otevření půdních prostor nad kostelem sv. Jana Křtitele
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 – vstupy na půdu kostela

Rajský dvůr minoritského kláštera
20.30 – vystoupení Jarošovské krojové družiny na téma Prodaná nevěsta
21.00 – flamencové taneční a hudební vystoupení na téma Carmen
21.40 – divadelní spektákl s orientálním tancem Stětí Jana Křtitele na téma Salomé

Zadní dvory minoritského kláštera
19.30 – 22.00 – zastavení s Emou Destinnovou – soutěžní úkoly pro děti na náměty oper
(Rusalka – rybářské zastavení, Libuše – archeologické zastavení, Děvče za Zlatého západu – historické zastavení, Madam Butterfly – umělecké zastavení, Aida – historické zastavení, Prodaná nevěsta – národopisné zastavení)
Okultní koutek Emy Destinnové v Soukenické kapli

22.00 – ukončení Muzejní noci

V případě nepříznivého počasí se budou programy a vystoupení odehrávat uvnitř minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele.

Více informací naleznete na http://www.muzejninoc.cz nebo http://www.mjh.cz

 

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí – plakát PDF (1 149 kB)

Program muzejní noci v Muzeu Jindřichohradecka – plakát JPG (1 750 kB)

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí – program Dokument Word (30 kB)

Nabídka ubytování pro hosty Národního zahájení v Jindřichově Hradci Dokument Word (42 kB)

Tisková zpráva k Národnímu zahájení Festivalu muzejních nocí 2013 PDF (134 kB)

 

Tisková zpráva k Festivalu muzejních nocí 2013 PDF (190 kB)

Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni muzeí PDF (106 kB)

 

 

nahoru