Festival muzejních nocí 2023

Ve dnech 19. května  16. června 2023 se uskuteční 19. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty.

Národní zahájení 19. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 19. května 2023 od 14.00 hodin v Olomouci.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje obrovské množství měst i institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku začíná tato význačná událost oboru muzejnictví Národním zahájením, které se každoročně uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů České republiky a některým z krajů ČR.

Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi muzejníky! Těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

 

19. ročník Festivalu muzejních nocí probíhá od 19. května do 16. června 2023

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1
Tel. AMG: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.czkalendarium@cz-museums.cz

 

nahoru