Festival muzejních nocí 2022

Ve dnech 20. května  11. června 2022 se uskuteční 18. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty.

V letošním roce je přihlášeno rekordních 601 institucí a 178 měst!

Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 20. května 2022 od 14.00 hodin v Českém Těšíně.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje obrovské množství měst i institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi muzejníky! Těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

 

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. = 18. ročník Festivalu muzejních nocí od 20. května do 11. června 2022
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG: amg@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, správce oborových databází/webových prezentací AMG: kalendarium@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611

Pražská muzejní noc = v roce 2022 se neuskuteční; instituce v Praze se mohou individuálně přihlásit se svými akcemi do Festivalu muzejních nocí

Brněnská muzejní noc = 21. května 2022
Koordinátorkou Brněnské muzejní noci je Mgr. Andrea Vojtěchovská
Kontakt: andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz, +420 602 509 278

 

nahoru