Přihláška do XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí

18. června až 19. září 2021


Kontaktní osobou pro Festival muzejních nocí je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová: adres@cz-museums.cz, +420 224 210 037.


Možnosti přihlášení:

 
Uzávěrka přihlášek do Festivalu muzejních nocí 2021 je stanovena do 30. dubna 2021!

V této fázi jde o zařazení Vaší akce do Festivalu muzejních nocí 2021. V průběhu příprav pak můžeme její programovou skladbu na webu FMN společně změnit/upřesnit.

nahoru