Pro členy AMG


Logo AMG ke stažení

Logo AMG  (formát PDF)

Logo AMG  (formát PNG)

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)


Ostatní materiály pro členy AMG ke stažení

Banner web AMG 90x300  (formát JPG)

Banner web AMG 250x100  (formát JPG)

Označení členství na web (černé)  (formát PNG)

Označení členství na web (červené)  (formát PNG)

Označení členství na web (černé průhledné)  (formát PNG)

Označení členství na web (bílé průhledné)  (formát PNG)


Označení řádného člena AMG k tisku

Označení řádného člena AMG k tisku  (formát PDF)


O činnosti AMG informují zápisy z jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG, které pravidelně publikujeme na uvedených odkazech. 


Členské příspěvky AMG

Řádný člen AMG je povinen každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.

Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG (30 kB)

Výši členských příspěvků stanovuje Senát AMG na jeden kalendářní rok podle následujícího klíče: 

Kategorie Velikost muzea Výše členských příspěvků
I. kategorie nad 70 zaměstnanců 30.950 Kč
II. kategorie 26–70 zaměstnanců 12.380 Kč
III. kategorie 11–25 zaměstnanců 7.000 Kč
IV. kategorie do 10 zaměstnanců 2.300 Kč
V. kategorie individuální členové 470 Kč

 

 

 

 

 

Výzva k uhrazení členských příspěvků AMG (faktura) je zasílána každoročně všem členům v březnu příslušného kalendářního roku.


Komise pracující v rámci AMG

Přihláška ke členství v komisi_formulář  (183 kB)

Přihláška ke členství v komisi_formulář   (41 kB)

Komise pracující v rámci AMG (79 kB)

Projekt pro přidělení finančních prostředků z rozpočtu AMG  (39 kB)
 

Informace o Komisích AMG a jejich činnosti


Průkaz člena AMG

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., vydala šestou edici členských průkazů AMG, která platí od 1. července 2019.

Průkaz člena AMG opravňuje držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.
 

  
   

Za likvidaci neplatných (starých) průkazů AMG a jejich výměnu za nové odpovídají samotné členské instituce AMG dle Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG. Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG.

Více informací naleznete zde.

 

nahoru