Pro členy AMG


Logo AMG ke stažení

Logo AMG  (formát PDF)

Logo AMG  (formát PNG)

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)


Ostatní materiály pro členy AMG ke stažení

Banner web AMG 90x300  (formát JPG)

Banner web AMG 250x100  (formát JPG)

Označení členství na web (černé)  (formát PNG)

Označení členství na web (červené)  (formát PNG)

Označení členství na web (černé průhledné)  (formát PNG)

Označení členství na web (bílé průhledné)  (formát PNG)


Označení řádného člena AMG k tisku

Označení řádného člena AMG k tisku  (formát PDF)


O činnosti AMG informují zápisy z jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG, které pravidelně publikujeme na uvedených odkazech. 


Členské příspěvky AMG

Řádný člen je povinen každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.

Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG (178 kB)

Výši členských příspěvků stanovuje Senát AMG na jeden kalendářní rok podle následujícího klíče: 

Kategorie Velikost muzea Výše členských příspěvků
I. kategorie nad 70 zaměstnanců 30.950 Kč
II. kategorie 26–70 zaměstnanců 12.380 Kč
III. kategorie 11–25 zaměstnanců 7.000 Kč
IV. kategorie do 10 zaměstnanců 2.300 Kč
V. kategorie individuální členové 470 Kč

 

 

 

 

 

Výzva k uhrazení členských příspěvků AMG (faktura) je zasílána každoročně všem členům v březnu příslušného kalendářního roku.


Komise pracující v rámci AMG

Přihláška ke členství v komisi_formulář  (183 kB)

Přihláška ke členství v komisi_formulář   (41 kB)

Komise pracující v rámci AMG (79 kB)

Projekt pro přidělení finančních prostředků z rozpočtu AMG  (39 kB)
 

Informace o Komisích a jejich činnosti


Průkaz člena AMG

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., vydala novou edici členských průkazů AMG, která platí od 1. července 2016.

Průkaz člena AMG opravňuje držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.
 
 

Členské instituce provedly výměnu průkazů AMG k uvedenému datu. Za likvidaci neplatných průkazů odpovídají samotné instituce, dle Přílohy č. 4 Jednacího řádu. Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG, stejně jako tomu bylo doposud.

Více informací naleznete zde.

  

Spolupracující organizace


Asociace krajů České republiky http://www.asociacekraju.cz/
Český komitét Modrý štít http://www.skipcr.cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-stit
Český národní komitét ICOMOS http://www.icomos.cz/
Český výbor ICOM http://network.icom.museum/icom-czech/
Československá obec legionářská http://www.csol.cz/
Ministerstvo kultury České republiky http://www.mkcr.cz/
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS http://www.nipos-mk.cz/
Národní knihovna České republiky http://nkp.cz/
Národní památkový ústav – NPÚ http://www.npu.cz/
Rada galerií České republiky http://rgcr.cz/
Rada galerií Slovenska https://www.muzeum.sk/rada-galerii-slovenska.html
Svaz knihovníků a informačních pracovníků – SKIP http://www.skipcr.cz/
Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz/
Zväz múzeí na Slovensku http://www.zms.sk/

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi NPÚ a AMG – platnost memoranda na základě výpovědi NPÚ končí ke dni 31. března 2019!

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi českými a slovenskými partnery PDF (99 kB)
Mezi AMG, Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM na straně jedné a Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galerií Slovenska a Slovenským komitétom ICOM na straně druhé bylo slavnostně podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Stalo se tak na 24. Valné hromadě Zväzu múzeí na Slovensku, která se konala 9. dubna 2014 v Banské Bystrici. Jeho předmětem je vyjádření společného úsilí partnerů v oblasti spolupráce s cílem zvýšit vzájemnou informovanost, účast na aktivitách partnerů, podpořit realizaci společných projektů a činnost partnerů podle aktuálních potřeb. Partneři mimo jiné doporučí svým členským institucím umožnění bezplatného vstupu (popř. vstupu s výrazně sníženou cenou) do objektů ve správě či majetku členských institucí partnerů pro zaměstnance členských institucí a členy partnerů, a to na základě předložení platného průkazu člena jednotlivých partnerů v pokladně instituce (jedna osoba na jeden předložený průkaz).

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou, o. s. PDF (95 kB)
Dne 20. května 2014 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou, které deklaruje vzájemnou informovanost a propagaci akcí týkajících se výročí 1. světové války.

nahoru