Národní soutěž muzeí Gloria musaealis


AMG společně s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje od roku 2002 každoročně Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Do tří hlavních kategorií – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku – se přihlašují muzea a galerie se svými projekty v průběhu jednoho ročníku, který trvá vždy od 1. ledna do 28. února následujícího roku; výsledky soutěže jsou pak každoročně vyhlašovány na slavnostním ceremoniálu při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Cílem soutěže je upozornit veřejnost na přínos muzeí ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Kromě nejvyššího ocenění v každé kategorii, jímž je Cena Gloria musaealis, jsou udělovány také ceny projektům, umístěným na druhých a třetích místech ve všech třech hlavních kategoriích. Každoročně je také vyhlašována Cena Českého výboru ICOM a zvláštní ocenění na doporučení Čestného výboru soutěže, v němž jsou zastoupeny významné osobnosti našeho veřejného života. Od XIV. ročníku soutěže je jejím spoluvyhlašovatelem také Český výbor ICOM, z. s.


Národní soutěž muzeí Gloria musaealis v číslech:

Ročník   Počet přihlášených soutěžních projektů  Počet přihlášených institucí
I. ročník 2002 29 39
II. ročník 2003  29 45
III. ročník 2004   62 39
IV. ročník 2005 61 39
V. ročník 2006 59 34
VI. ročník 2007 71 50
VII. ročník 2008  81 52
VIII. ročník 2009 84 49
IX. ročník 2010 75 50
X. ročník 2011 75 49
XI. ročník 2012  73  53
XII. ročník 2013  90  61
XIII. ročník 2014 87 62
XIV. ročník 2015 80 72
XV. ročník 2016 81 51
XVI. ročník 2017 99 62
XVII. ročník 2018 93 58
XVIII. ročník 2019 87 60
XIX. ročník 2020 98  56 
XX. ročník 2021  79  52

 
Podrobné informace naleznete na webových stránkách Národní soutěže muzeí Gloria musaealis na adrese http://www.gloriamusaealis.cz

nahoru