Muzea a 20. století


Od roku 2005 pořádá AMG pod názvem Muzea a 20. století celoroční informační kampaně, které jsou zaměřeny na akce v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, living history, kulturní programy apod.) s jednotící linkou – speciálním zvýrazněným tématem z historie 20. století. Podstatou projektu je vzájemné propagační provázání akcí, které k této příležitosti muzea v rámci celé České republiky pořádají. Kampaně mají za cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodennosti a případné „motivování“ muzeí k uspořádání akcí dalších. Záměrem je vytvořit k danému tématu referenční internetové stránky a upozornit na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.

Kampaň Muzea a 20. století v číslech:

Ročník a téma kampaně   Počet institucí   Počet projektů
2005 „60. výročí konce II. světové války“     75 111
2007 „Zlatá šedesátá“  10 14
2008 „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“   38 56
2014 „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“ 110 177
2018 „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“ 61 94
2019 „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“ 60 70

 
Více informací naleznete na webových stránkách kampaně Muzea a 20. století na adrese http://www.muzea20stoleti.cz

 

nahoru