Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR

ARCHIV AKTUALIT

Muzea pro vzdělávání a výzkum

Školení je zdarma a probíhá v Praze a v Brně

Vyjádření podpory slovenským kulturním institucím

Přehled přihlášených projektů

Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do max. 31. března 2024

15.–16. října 2024 / Ostrava / Národní zemědělské muzeum Ostrava – Muzeum potravin a zemědělských strojů

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

Uzávěrka přihlášek je 29. února 2024

19
12

Potvrzení účasti na setkání do 15. prosince 2023

Náměty posílejte nejpozději do 27. listopadu 2023

30. listopadu 2023, panelová diskuze

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Nejpozději do 15. října 2023

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

Přihlášky do kursů ve školním roce 2023/2024

Přijímáme již přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

19. května až 16. června 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás