Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
19.12.2023

PF 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí spolupracovníci a příznivci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,

přejeme Vám příjemné prožití nadcházejících svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2024!

Děkujeme všem muzejníkům i partnerům AMG za spolupráci a těšíme se na naše společné setkávání v dalším období!

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás