Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
28.2.2024

14. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

15.–16. října 2024 / Ostrava / Národní zemědělské muzeum Ostrava – Muzeum potravin a zemědělských strojů


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové AMG,

srdečně Vás zveme na zasedání 14. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 15.–16. října 2024 v prostorách Národního zemědělského muzea Ostrava – Muzea potravin a zemědělských strojů v Ostravě.

V současné době má AMG 314 řádných členů (institucí), 214 individuálních a 18 čestných členů. Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období (2025–2027) a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém období (2022–2024). Sněm AMG je i příležitostí k projednání aktuálních problémů, které hýbají oborem muzejnictví v České republice. 

Veškeré informace a materiály pro jednání 14. Sněmu AMG budou průběžně zveřejňovány na webu AMG.

Vyplňte online přihlášku účastníka 14. Sněmu AMG


PROPOZICE 14. SNĚM AMG:

Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG (instituce) jeden právoplatný hlas, individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit (u prezence) písemné pověření, že je zmocněn k hlasování na 14. Sněmu AMG (viz PLNÁ MOC). Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 14. Sněmu AMG nezúčastní, žádáme Vás, abyste předložili jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. Termín 1. cirkuláře přihlášek je do 30. června 2024. Ubytování je pro účastníky 14. Sněmu AMG zajištěno za zvýhodněnou cenu (sleva 10 %). Pro rezervaci je nutné uvést heslo AMG. Nabídka je platná do 30. června 2024 nebo do vyprodání kapacit.

Více viz POZVÁNKA.

Těšíme se na setkání s Vámi v Ostravě!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás