Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
21.7.2023

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2023–2024

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

! Přijímáme již přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP !

ZÁKLADNÍ KURS
Připravujeme 22. běh kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky. 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
V pořadí 10. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií. Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí). 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2023! 

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

30. listopadu 2023, panelová diskuze

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Nejpozději do 15. října 2023

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás