Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
30.10.2023

Metodické setkání k muzejní legislativě = KAPACITA SÁLU BYLA JIŽ NAPLNĚNA

22. listopadu 2023 od 13.00 hodin

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Ministerstvo kultury

Vás zvou na seminář 

Metodické setkání k muzejní legislativě

Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1

22. listopadu 2023 od 13.00 hodin


Jedním z témat, které zásadním způsobem ovlivňuje činnost muzejních institucí, je oblast legislativy. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

V pořadí první z metodických setkání bude zaměřeno na novelu vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Další část programu semináře bude věnována problematice vývozů sbírkových předmětů do zahraničí a kontrolám sbírek muzejní povahy.

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma.

Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob).

Pro potvrzení účasti je třeba vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU = kapacita sálu byla dne 31. října 2023 naplněna. Počítá se ale s opakováním semináře. 

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli jednat. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.  

Pozvánka a program semináře 


Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás