Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
17.10.2023

Právě vychází nové číslo Věstníku AMG č. 5/2023


Hlavním tématem
pátého čísla Věstníku AMG v roce 2023 jsou Betlémy ve sbírkách muzeí. Dočtete se o tom, nejen jaké jsou typy betlémů, ale také jak se dostávaly do muzeí v průběhu desetiletí. V jednotlivých článcích se také dozvíte o nových expozicích, kdo slaví životní jubilea nebo o nové metodě zobrazování laků na obrazech či o novém vedení ČV ICOM.

Věstník AMG 5/2023 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách.

Archiv starších čísel časopisu naleznete zde.

Věstník AMG je automaticky distribuován do všech členských institucí a všem členům AMG. Pro ostatní zájemce je k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč. 

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás