Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
11.1.2024

Kalendárium výstav v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

 

Formulář Kalendárium výstav slouží jako podklad pro zveřejňování aktuálních výstav (POUZE řádných členů AMG) ve Věstníku AMG. Možné je vyplnit i údaje o nových expozicích.
 
Přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku, nejpozději však do konce každého lichého měsíce na e-mail: 
kalendarium@cz-museums.cz.
 
Pokud máte vypracován vlastní výstavní plán, stačí zaslat vámi zpracované podklady. Vždy je nutné uvést OD KDY – DO KDY – KDE se výstava koná. V aktuálním čísle Věstníku AMG mohou být otištěny jen výstavy, které nám zašlete včas a ve správně uvedené verzi (časové údaje, název výstavy, místo konání).AMG neodpovídá za aktuálnost publikovaných údajů, zejména pokud se v průběhu příprav výstavy změnily a nebyla o nich informována.
 
Více na webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí a výstav  Formuláře akcí a výstav.
 
Poskytnuté informace zveřejňujeme na webu http://www.cz-museums.cz v sekcích Věstník AMGKalendárium akcí a výstav a Přehled výstav muzeí a galerií ČR.
 
Kontaktní osobou pro Kalendárium výstav je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.
 
Termíny pro zasílání podkladů v roce 2024:
Věstník AMG č. 1/2024 – max. do 31. ledna 2024 (výstavy probíhající od 15. února do 30. dubna 2024)
Věstník AMG č. 2/2024 – max. do 31. března 2024 (výstavy probíhající od 15. dubna do 30. června 2024)
Věstník AMG č. 3/2024 – max. do 31. května 2024 (výstavy probíhající od 15. června do 31. srpna 2024)
Věstník AMG č. 4/2024 – max. do 31. července 2024 (výstavy probíhající od 15. srpna do 31. října 2024)
Věstník AMG č. 5/2024 – max. do 30. září 2024 (výstavy probíhající od 15. října do 31. prosince 2024)
Věstník AMG č. 6/2024 – max. do 30. listopadu 2024 (výstavy probíhající od 15. prosince 2024 do 28. února 2025)
 

Těšíme se na spolupráci! 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás