Formuláře akcí a výstav muzeí a galerií ČR

Kalendárium výstav v roce 2020 – Podklad pro Věstník AMG – formulář  (44 kB)

Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění pořádaných výstav muzeí a galerií (pouze řádných členů AMG) v aktuálním čísle Věstníku AMG

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní výstavní plán nebo program, je možné zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracovanou variantu. Vždy v ní ale uvádějte OD KDY – DO KDY – KDE se výstava koná. Do formuláře vyplňte plánované výstavy ve Vašem muzeu či galerii v roce 2020. Je možné vyplnit též údaje o nových stálých expozicích. Jen tak budou Vaše aktuální výstavy propagovány ve Věstníku AMG a také na webových stáńkách AMG v Přehledu výstav muzeí a galerií ČR. Vyplněné formuláře, aktuální přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku 2020, nejpozději však do konce každého lichého měsíce. 

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav ve Věstníku AMG v roce 2020:

Věstník AMG č. 1/2020 – 31. ledna 2020 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2020)
Věstník AMG č. 2/2020 – 31. března 2020 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2020)
Věstník AMG č. 3/2020 – 31. května 2020 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2020)
Věstník AMG č. 4/2020 – 31. července 2020 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2020)
Věstník AMG č. 5/2020 – 30. září 2020 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2020)
Věstník AMG č. 6/2020 – 30. listopadu 2020 (výstavy od 15. prosince 2020 do 29. února 2021)

Termíny pro zasílání podkladů do Kalendária výstav jsou uvedeny také v tiráži každého čísla Věstníku AMG

Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium výstav:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2020 – Podkad pro web AMG – formulář  (44 kB)

Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií (pouze řádných členů AMG) na webu AMG v sekci Kalendárium akcí

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracované podklady. Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku. Do Kalendária akcí vkládáme pouze: konference, semináře, přednášky, komentované prohlídky, exkurze, workshopy, kurzy. Neposílejte nám akce typu: koncerty, divadelní představení, vánoční a velikonoční akce, jarmarky atp. Ty nebudeme v Kalendáriu akcí prezentovat, neboť k tomu slouží primárně Vaše muzejní webové stránky. Vyplněné formuláře, přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku 2020, minimálně však týden před konáním akce.

V Kalendáriu akcí na webových stránkách AMG jsou prezentovány aktivity pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium akcí:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Server muzeí a galerií ČR – sekce Dění v oboru

Na webu AMG mají řádní členové AMG v sekci Dění v oboru možnost prezentovat i další informace o své činnosti: nově vydané publikace, nabídky volných míst či pracovních stáží, výstavy k zapůjčení a další zajímavé muzejní aktuality. Podklady pro publikování těchto informací zasílejte průběžně během celého kalendářního roku. 

Kontaktní osoba pro Server muzeí a galerií ČR:

Mgr. Monika Benčová
tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a výkonná redaktorka Věstníku AMG
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.czvestnik@cz-museums.czbencova@cz-museums.cz

 

nahoru