Formuláře akcí a výstav muzeí a galerií ČR


Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2021 – Prezentace online aktivit – formulář  (40 kB)

V reakci na aktuální situaci a dosavadní vývoj opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nabízíme členským muzeím a galeriím AMG možnost prezentovat jejich aktivity probíhající v online prostoru.

Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění online aktivit muzeí a galerií (POUZE řádných členů AMG) v sekci Kalendárium akcí pod záložkou Online aktivity

Pokud máte vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracované podklady. Vždy je ale nutné uvést PŘESNÝ ODKAZ (LINK), na němž je akce/aktivita zveřejněna, TERMÍNY OD KDY – DO KDY bude veřejně přístupná a její stručnou charakteristiku. Vyplněné formuláře, přehledy akcí, programy či pozvánky, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky na Sekretariát AMG průběžně během celého roku. Do Kalendária akcí muzeí a galerií – Online aktivity vkládáme POUZE: ONLINE prohlídky výstav, konference, semináře, přednášky, komentované prohlídky, exkurze, průvodce stálými expozicemi, workshopy, kurzy, ale i publikace, výukové materiály, pracovní listy a nebo pozvánky na další vzdělávací akce či jiné doprovodné muzejní aktivity, veřejně přístupné na webových stránkách nebo sociálních sítích dané muzejní instituce.

Kalendáriu akcí na webových stránkách AMG jsou prezentovány online aktivity pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium akcí:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Kalendárium výstav v roce 2021 – Podklad pro Věstník AMG – formulář  (45 kB)

Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění pořádaných výstav muzeí a galerií (pouze řádných členů AMG) v aktuálním čísle Věstníku AMG

Pokud máte v muzeu či galerii vypracován vlastní výstavní plán nebo program, je možné zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracovanou variantu. Vždy v ní ale uvádějte OD KDY – DO KDY – KDE se výstava koná. Do formuláře vyplňte plánované výstavy ve Vašem muzeu či galerii v roce 2021. Je možné vyplnit též údaje o nových stálých expozicích. Jen tak budou Vaše aktuální výstavy propagovány ve Věstníku AMG a také na webových stáńkách AMG v Přehledu výstav muzeí a galerií ČR. Vyplněné formuláře, aktuální přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku 2021, nejpozději však do konce každého lichého měsíce. V aktuálním čísle Věstníku AMG mohou být otištěny jen výstavy, které nám zašlete včas a ve správně uvedené verzi (časové údaje, název výstavy, místo konání). Redakce Věstníku AMG neodpovídá za aktuálnost publikovaných údajů, zejména pokud se v průběhu příprav informace o výstavách změnily! 

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav ve Věstníku AMG v roce 2021:

Věstník AMG č. 1/2021 – 31. ledna 2021 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2021)
Věstník AMG č. 2/2021 – 31. března 2021 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2021)
Věstník AMG č. 3/2021 – 31. května 2021 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2021)
Věstník AMG č. 4/2021 – 31. července 2021 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2021)
Věstník AMG č. 5/2021 – 30. září 2021 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2021)
Věstník AMG č. 6/2021 – 30. listopadu 2021 (výstavy od 15. prosince 2021 do 29. února 2022)

Termíny pro zasílání podkladů do Kalendária výstav jsou uvedeny také v tiráži každého čísla Věstníku AMG

Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy nebo stálé expozice pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium výstav:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2021 – Podklad pro web AMG – formulář  (43 kB)

Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií (pouze řádných členů AMG) na webu AMG v sekci Kalendárium akcí

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracované podklady. Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku. Do Kalendária akcí vkládáme pouze: konference, semináře, přednášky, komentované prohlídky, exkurze, workshopy, kurzy. Neposílejte nám akce typu: koncerty, divadelní představení, vánoční a velikonoční akce, jarmarky atp. Ty nebudeme v Kalendáriu akcí prezentovat, neboť k tomu slouží primárně Vaše muzejní webové stránky. Vyplněné formuláře, přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku 2021, minimálně však týden před konáním akce.

V Kalendáriu akcí na webových stránkách AMG jsou prezentovány aktivity pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium akcí:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Server muzeí a galerií ČR – sekce Dění v oboru


Na webu AMG mají řádní členové AMG v sekci Dění v oboru možnost prezentovat i další informace o své činnosti: nově vydané publikace, nabídky volných míst či pracovních stáží, výstavy k zapůjčení a další zajímavé muzejní aktuality. Podklady pro publikování těchto informací zasílejte průběžně během celého kalendářního roku. 

Kontaktní osoba pro Server muzeí a galerií ČR:

Mgr. Monika Benčová
tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a výkonná redaktorka Věstníku AMG
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.czvestnik@cz-museums.czbencova@cz-museums.cz

 

nahoru