Formuláře akcí a výstav muzeí a galerií ČR


Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2021 – Prezentace online aktivit – formulář  (40 kB)

Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2020 – Prezentace online aktivit  formulář  (40 kB)


V reakci na aktuální situaci a dosavadní vývoj přijatých opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nabízíme členským muzeím a galeriím možnost prezentovat na webových stránkách AMG jejich aktivity probíhající v online prostoru. 

V sekci Kalendárium akcí jsme vytvořili novou záložku Online aktivity.

Stačí zaslat vyplněný formulář nebo vlastní zpracované podklady na adresu: kalendarium@cz-museums.cz.

Vždy je třeba uvést link (adresu odkazu), na kterém lze Vaši akci či aktivitu vyhledat.

Kalendáriu akcí na webových stránkách AMG jsou prezentovány aktivity pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium akcí:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Kalendárium výstav v roce 2021 – Podklad pro Věstník AMG – formulář  (45 kB)

Kalendárium výstav v roce 2020 – Podklad pro Věstník AMG – formulář  (44 kB)


Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění pořádaných výstav muzeí a galerií (pouze řádných členů AMG) v aktuálním čísle Věstníku AMG

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní výstavní plán nebo program, je možné zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracovanou variantu. Vždy v ní ale uvádějte OD KDY – DO KDY – KDE se výstava koná. Do formuláře vyplňte plánované výstavy ve Vašem muzeu či galerii v roce 2020. Je možné vyplnit též údaje o nových stálých expozicích. Jen tak budou Vaše aktuální výstavy propagovány ve Věstníku AMG a také na webových stáńkách AMG v Přehledu výstav muzeí a galerií ČR. Vyplněné formuláře, aktuální přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku 2020, nejpozději však do konce každého lichého měsíce. 

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav ve Věstníku AMG v roce 2020:

Věstník AMG č. 1/2020 – 31. ledna 2020 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2020)
Věstník AMG č. 2/2020 – 31. března 2020 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2020)
Věstník AMG č. 3/2020 – 31. května 2020 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2020)
Věstník AMG č. 4/2020 – 31. července 2020 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2020)
Věstník AMG č. 5/2020 – 30. září 2020 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2020)
Věstník AMG č. 6/2020 – 30. listopadu 2020 (výstavy od 15. prosince 2020 do 29. února 2021)

Termíny pro zasílání podkladů do Kalendária výstav jsou uvedeny také v tiráži každého čísla Věstníku AMG

Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium výstav:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2021 – Podklad pro web AMG – formulář  (43 kB)

Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2020 – Podklad pro web AMG – formulář  (44 kB)


Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií (pouze řádných členů AMG) na webu AMG v sekci Kalendárium akcí

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat na Sekretariát AMG Vámi zpracované podklady. Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku. Do Kalendária akcí vkládáme pouze: konference, semináře, přednášky, komentované prohlídky, exkurze, workshopy, kurzy. Neposílejte nám akce typu: koncerty, divadelní představení, vánoční a velikonoční akce, jarmarky atp. Ty nebudeme v Kalendáriu akcí prezentovat, neboť k tomu slouží primárně Vaše muzejní webové stránky. Vyplněné formuláře, přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku 2020, minimálně však týden před konáním akce.

V Kalendáriu akcí na webových stránkách AMG jsou prezentovány aktivity pouze řádných členů AMG.

Kontaktní osoba pro Kalendárium akcí:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Server muzeí a galerií ČR – sekce Dění v oboru


Na webu AMG mají řádní členové AMG v sekci Dění v oboru možnost prezentovat i další informace o své činnosti: nově vydané publikace, nabídky volných míst či pracovních stáží, výstavy k zapůjčení a další zajímavé muzejní aktuality. Podklady pro publikování těchto informací zasílejte průběžně během celého kalendářního roku. 

Kontaktní osoba pro Server muzeí a galerií ČR:

Mgr. Monika Benčová
tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a výkonná redaktorka Věstníku AMG
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.czvestnik@cz-museums.czbencova@cz-museums.cz

 

nahoru