Kalendárium výstav pro Věstník AMG

Jste řádným členem AMG a chcete výstavy pořádané Vaším muzeem či galerií publikovat ve Věstníku AMG

Zašlete nám vyplněný formulář!

Přehled výstav řádných členů AMG (muzeí a galerií) pro dané období je součástí každého čísla Věstníku AMG. Zároveň je tento soupis zveřejňován na webových stránkách AMG v sekci Přehled výstav muzeí a galerií ČR. Podklady zasílejte na Sekretariát AMG elektronicky v průběhu celého kalendářního roku!


Kontaktní osoba pro Kalendárium výstav:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

 

Kalendárium akcí na webových stránkách AMG

Jste řádným členem AMG a chcete pravidelně zveřejňovat akce Vašeho muzea či galerie na webových stránkách AMG v sekci Kalendárium akcí a výstav

Zašlete nám vyplněný formulář

Podklady zasílejte na Sekretariát AMG elektronicky v průběhu celého kalendářního roku!


Kontaktní osoba pro Kalendárium akcí:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz 

 

nahoru