Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
8.2.2024

Seminář „Péče o archeologické dědictví v lesním prostředí”

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Ministerstvo kultury

Vás zvou na seminář 

Péče o archeologické dědictví v lesním prostředí

Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 / Seminář bude zároveň streamován (online přenos).

13. března 2024 od 10.00 hodin


Jedním z témat, které zásadním způsobem ovlivňují činnost muzejních institucí, je oblast ochrany archeologického kulturního dědictví.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i., Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

V pořadí čtvrté setkání se uskuteční ve středu 13. března 2024 od 10.00 hodin v prostorách Konírny Nostického paláce a bude zaměřeno na problematiku péče o archeologické dědictví v lesním prostředí

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma

Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob). Seminář bude proto zároveň streamován.

Pro potvrzení Vaší účasti je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli jednat. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.


Pozvánka a program semináře

Odkaz na online přenos


Těšíme se na setkání s Vámi!
   

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás