Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
25.1.2024

Kampaň Muzea a 20. století

Výzva k účasti v roce 2024


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
, vyhlásila pro rok 2024 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma Snění o Evropě: Evropské horizonty českých dějin. Kampaň se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce je možné zasílat během celého roku 2024

Webové stránky http://www.muzea20stoleti.cz jsou průběžně aktualizovány.

Od institucí, které se do kampaně přihlásí, předpokládáme vyplnění online přihlášky a ochotu připojit aktuální grafický symbol kampaně vlastním propagačním materiálům.

Kontaktní osobou pro kampaň Muzea a 20. století je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová: kalendarium@cz-museums.cz, +420 224 210 037, +420 736 438 611.
 
Těšíme se na spolupráci a vaše projekty!
 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás