O kampani Muzea a 20. století

Informační kampaň Muzea a 20. století bude probíhat během celého roku 2024 


Muzea a galerie naplňují důležitou roli. Disponují obrovským potenciálem hmotných dokladů s velkou vypovídací hodnotou – prostřednictvím „svědků každodennosti“ našich dávných i nedávných předků umožňují svým návštěvníkům jedinečné zážitky – přímá spojení s lidmi, kteří tu byli před námi a jejichž osudy mohou být pro nás poučné, inspirativní, zajímavé i varující. Muzejní instituce dokumentují vývoj společnosti na základě stanovené sbírkotvorné činnosti a současně s výsledky své práce seznamují veřejnost. 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., připravila projekt s názvem Muzea a 20. století, který probíhá od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. Jedná se o mediální kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století, jež se pro jednotlivé ročníky mění. Témata se většinou odvíjejí od výročí významných událostí, jevů či osobností. Kampaň zastřešuje speciální logo. Projekt se zaměřuje na propagaci aktivit sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí, webových prezentací, komponovaných pořadů, vzpomínkových slavností, akcí typu „living history“ apod. Kampaň má zdůraznit přínos muzejních institucí k výuce novodobých dějin a zároveň posílit jejich činnost v rámci dokumentace současnosti.

Cílem projektu je vytvořit referenční web na adrese http://www.muzea20stoleti.cz a upozornit na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.


AMG vyhlásila pro rok 2024 kampaň na téma „Snění o Evropě: Evropské horizonty českých dějin“.


Kampaň by se měla nejen v návaznosti na 20. výročí vstupu ČR do EU věnovat evropským horizontům českých dějin. V 90. letech jsme se rozhodli, že se chceme „vrátit do Evropy“. Prošli jsme dlouhou pouť. Ve víru totalit a diktatur jsme usilovali o demokracii, svobodu, spravedlnost. Vytvořili jsme samostatný stát a bojovali za jeho existenci. Zápolení jsme přenesli na i sportovní pole a těšili se z prvních úspěchů. Zažili jsme také nezdary a spory o to, jaký to všechno mělo smysl a co je naším vkladem a úkolem do budoucna. Chtěli jsme najít a našli své místo v Evropě. 

Přihlašovat je možné aktivity, které se dotýkají širokého tématu českých a evropských dějin ve 20. století (nejen ve vztahu k uvedeným výročím) v nejrůznějších oblastech (sociální, ekonomické, politické, každodenní život). Myslet lze přitom na mediálně vděčné okamžiky a události i na v místním kontextu důležitá a dosud málo známá či připomínaná témata

Referenčními výročími v rámci kampaně v roce 2024 mohou být např.:

  • 110 let od vypuknutí 1. světové války
  • 85 let od vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
  • 55 let od polemiky o český úděl (Havlovy reakce na Kunderův text z prosince 1968)
  • 35 let od sametové revoluce
  • 25 let od vstupu ČR do NATO
  • 20 let od vstupu ČR do EU
  • 100 let od zisku první čs. zlaté olympijské medaile (Bedřich Šupčík, 1924)
  • 90 let od první finálové účasti ČSR na fotbalovém MS

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce je možné zasílat během celého roku. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány.


Kampaň Muzea a 20. století v číslech

Ročník a téma kampaně   Počet institucí   Počet projektů
2005 „60. výročí konce II. světové války“     75 111
2007 „Zlatá šedesátá“  10 14
2008 „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“   38 56
2014 „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“ 110 177
2018 „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“  61  94
2019 „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“ 60 70

 

nahoru