Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR

Vítejte na stránkách AMG


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG) je profesním sdružením muzeí a galerií v České republice a osob činných v oboru muzejnictví. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií v České republice, pořádání konferencí a seminářů, ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků.
 

AMG pořádá tyto hlavní akce a kampaně:
 

 

 

 

NOVINKY A AKTUALITY

Poslední termín přihlášek: do 14. listopadu 2016

4.– 5. listopadu 2016, Výstavistě Praha – Holešovice

Termín II. cirkuláře do 30. září 2016

Poslední šance přihlásit se do základního nebo nástavbového kursu ŠMP!!!

Hlavním tématem Věstníku AMG 4/2016 je Pohled za hranice.

Pro období srpen až říjen 2016

Termín I. cirkuláře prodloužen do 31. srpna 2016!!!

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás