Redakce Věstníku AMG:

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 - Nové Město
e-mail: vestnik@cz-museums.cz

Mgr. Monika Benčová
výkonná redaktorka Věstníku AMG
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Mgr. Jana Jebavá
technická redaktorka Věstníku AMG
externí pracovnice
 

Redakční rada Věstníku AMG:


Předsedkyně redakční rady:


PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově
e-mail: muzeum@tachov.cz
 

Členové redakční rady:

Ing. Milena Burdychová
čestný člen AMG
e-mail: b.burdych@seznam.cz

PhDr. Eva Dittertová
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
e-mail: eva_dittertova@nm.cz

PhDr. Hana Dvořáková
Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav
e-mail: hdvorakova@mzm.cz

Mgr. Zdeněk Freisleben
Památník národního písemnictví
e-mail: freisleben@pamatnik-np.cz

Mgr. Hana Garncarzová
individiuální členka AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG
e-mail: amg@cz-museums.cz

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
e-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz

MgA. Jiří Jedlička
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
e-mail: muzeum@muzeumhb.cz

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.
Muzeum T. G. M. Rakovník
e-mail: reditelka@muzeumtgm.cz

 

nahoru