Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
2.2.2024

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Českou archivní společností

 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Českou archivní společností, z. s. PDF 


Dne 18. ledna 2024 bylo mezi Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a Českou archivní společností, z. s., podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti péče o kulturní dědictví České republiky.

Spolupráce bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a oboustranné komunikaci, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších souvisejících dokumentů v oboru muzejnictví, archivnictví, autorských práv, digitalizace kulturního dědictví a vzdělávání. Obě strany budou vzájemně propagovat a popularizovat svoje aktivity týkající se témat jejich společného zájmu. AMG a ČAS se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci společných projektů (např. tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit). 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás