Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
4.9.2023

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2023–2024

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023


!!!
Pokud jste se nestihli přihlásit včas, prodloužili jsme příjem přihlášek do kursů ŠMP max. do 8. září 2023 !!!

Kvůli organizačnímu zajištění ŠMP zašlete sken Vaší přihlášky na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz / Kursy začínají již 20. září 2023, resp. 4. října 2023

ZÁKLADNÍ KURS
Připravujeme 22. běh kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky.

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
V pořadí 10. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví.
Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií.
Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí).

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

30. listopadu 2023, panelová diskuze

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Nejpozději do 15. října 2023

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás