Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
9.8.2023

Seminář na téma „Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů"

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Ministerstvo kultury

Vás zvou na seminář 

Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů 

Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 / Seminář bude zároveň streamován (online přenos).

14. září 2023 od 10.00 hodin


Jedním z témat, které zásadním způsobem ovlivňují činnost muzejních institucí, je oblast ochrany archeologického kulturního dědictví.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i., Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

V pořadí třetí setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2023 od 10.00 hodin v prostorách Konírny Nostického paláce a bude zaměřeno na problematiku selekce archeologických fondůImpulzem k jeho uspořádání bylo i aktuální vydání české verze příručky Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů.

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma

Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob). Seminář bude proto zároveň streamován.

Pro potvrzení Vaší účasti je třeba vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU nejpozději do 31. sprna 2023.

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli jednat. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.  

Pozvánka a program semináře 

Odkaz na online přenos


Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

30. listopadu 2023, panelová diskuze

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Nejpozději do 15. října 2023

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás