Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
8.1.2024

Adresář muzeí a galerií ČR

Výzva k aktualizaci údajů

 

Na webu AMG na základě zaslaných podkladů z muzeí a galerií doplňujeme a aktualizujeme Adresář muzeí a galerií České republiky.
 
Adresář je nápomocen při vzájemné komunikaci muzejních institucí, slouží i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním subjektům apod. V zájmu každé organizace je, aby aktualizaci svých údajů věnovala náležitou pozornost. Tímto bychom vás chtěli vyzvat k průběžné kontrole prezentovaných dat – jsou aktuální kontaktní údaje o vaší instituci, informace o otevírací době či vstupném, nebo o jednotlivých pobočkách? K záznamu je možné připojit logo instituce a tři reprezentativní fotografie. 
 
Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na vyplnění jsou k dispozici na webu AMG pod záložkou Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR.
 
Do formuláře uvádějte POUZE VÝČET ÚDAJŮ, které se změnilyPokud je do Adresáře instituce již zařazena, není nutné vyplňovat znovu všechny data. Výrazně tak urychlíme aktualizaci vašich dat. Vyplněné dotazníky, resp. údaje, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého kalendářního roku
 
Kontaktní osobou pro Adresář muzeí a galerií ČR je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: adres@cz-museums.cz.
 
Děkujeme vám za spolupráci a kontrolu vašich údajů na webu AMG !

  

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás