Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
4.9.2023

Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI = 2. cirkulář

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha


Strategie, trendy, vize a nové pohledy 
/ Strategies, Trends, Visions and New Perspectives


24.–25. října 2023 
/ Nová budova Národního muzea / Praha

24th – 25th October 2023 / New Building of the National Museum / Prague


Pozvánka
 / Invitation 

2. cirkulář přihlášek (do 30. září 2023) / 2nd circular of application (until 30th September 2023


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
, ve spolupráci s Národním muzeemČeský komitétem Modrého štítu a dalšími partnery připravuje na podzimní dny tematicky ucelenou mezinárodní konferenci s názvem Muzeum a změna VI The Museum and Change VI. V pořadí již šestý ročník akce tentokrát s podtitulem Strategie, trendy, vize a nové pohledy proběhne ve dnech 24.–25. října 2023 v prostorách Nové budovy Národního muzeaKonference se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury.

Setkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních institucí i jejich zřizovatelů naváže na předešlé ročníky, které se konaly v letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016. Konference by měla opět zdůraznit, zda a jak jsme se za uplynulé období posunuli, kam směřuje obor muzejnictví, jak reaguje na celosvětový vývoj, jak nás ovlivňují přicházející změny, jaké jsou podmínky pro každodenní muzejní praxi, jak se proměňuje náš přístup k návštěvníkům, jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti, atd. Cílem je sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, představit nové strategie, trendy, pohledy a vize, umožnit srovnání rozličných názorů na fungování muzejní komunity a poskytnout prostor k tolik potřebné diskuzi.

Pátý blok konference věnovaný ochraně kulturního a přírodního dědictví je připracován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu a je určen zástupcům všech paměťových institucí, tj. pacovníkům muzeí a galerií, knihoven, archivů, památkové péče, ale i dalším představitelům správních a kulturních organizací.

Předkládáme Vám nyní druhou informaci o připravovaném setkání a pevně věříme, že Vás jeho téma a vymezení zaujme. Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak prostřednictvím 2. cirkuláře (do 30. září 2023).

ONLINE PŘIHLÁŠCE můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli diskutovat. Podrobné organizační pokyny budou k dispozici po uzávěrce 2. cirkuláře a veškeré materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.
 

ONLINE PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA KONFERENCE / ONLINE APPLICATION FORM

 

Těšíme se na setkání s Vámi!


Sekretariát konference: 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

30. listopadu 2023, panelová diskuze

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Nejpozději do 15. října 2023

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás