Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
8.1.2024

Kalendárium akcí v roce 2024

Podklady pro web AMG

 

Formuláře Kalendárium akcí / Kalendárium akcí – Online aktivity / Kalendárium akcí – Muzea pro Ukrajinu slouží jako podklad pro zveřejňování akcí muzeí a galerií (POUZE řádných členů AMG) na webu http://www.cz-museums.cz v sekci Kalendárium akcí a výstav.

Přehledy akcí, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte elektronicky průběžně během celého roku, minimálně však týden před termínem konání akce na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.
 
Pokud máte vypracován vlastní program či pozvánky, stačí zaslat vámi zpracované podklady. Vždy je nutné uvést KDY – KDE se akce koná a její stručnou charakteristiku. U online aktivity je třeba přidat PŘESNÝ ODKAZ (LINK), na němž je zveřejněna a TERMÍNY OD KDY – DO KDY bude veřejně přístupná.
 
Více informací na webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí a výstav Formuláře akcí a výstav.
 
Kontaktní osobou pro Kalendárium akcí  je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.
 

Těšíme se na spolupráci ! 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přihlášky do 22. ročníku je možné podávat do 28. února 2024

13. března 2024 od 10.00 hodin (hybridní forma)

Výzva k účasti v roce 2024

Podklady pro Věstník AMG

Výzva k aktualizaci údajů

Podklady pro web AMG

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás