Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Předklášteří, Porta coeli 1001, 666 02
+420 544 228 654
reditel@muzeumbrnenska.cz

http://muzeumbrnenska.cz

PhDr. Josef Zacpal
+420 549 412 293
j.zacpal@muzeumbrnenska.cz
Adventní setkání – Vánoce na frontách 1. světové války
Typ:
V komponovaném programu budou použity texty z písemných vzpomínek účastníků, doplněné dobovými písněmi a ukázkami autentických předmětů a dokumentů.
Datum začátku:7.12.2014
Datum konce:7.12.2014
Určeno veřejnosti včetně dětí a školní mládeže. Neobvyklý způsob prezentace válečného tématu.
nahoru