Přihlášená muzea a tématické akce

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Roztoky u Prahy, Zámek 1, 252 63
+420 233 029 011
muzeum@muzeum-roztoky.cz

http://www.muzeum-roztoky.cz

Mgr. Šárka Holbová
+420 233 029 048
knihovna@muzeum-roztoky.cz
Čtení o Velké válce z roztockých kronik
Typ:
Propagace regionální historie a kronikářství obce roztocké. Přiblížení všedního života a politického vnímání předků v období Velké války. Dopady války na život civilního obyvatelstva.
Datum začátku:8.10.2014
Datum konce:8.10.2014
Získání nových poznatků a konkretizace školního učiva o I. světové válce a její dopady na obyvatelstvo na příkladu dějin obce Roztoky.
nahoru