Přihlášená muzea a tématické akce

Moravská galerie v Brně
Brno, Husova 18, 662 26
+420 532 169 111
info@moravska-galerie.cz

http://www.moravska-galerie.cz

Judita Matějová
+420 532 169 133
judita.matejova@moravska-galerie.cz
Velká válka v knihovně Moravské galerie v Brně
Typ:
Ke stému výročí vzniku I. světové války knihovna vybere ze svého bohatého knižního fondu ukázky dobových monografií a výstavních katalogů z oblasti českého výtvarného umění s tematikou této významné tragické události světových dějin. Po skončení I. světové války ve dvacátých letech 20. století se objevily na českém knižním trhu publikace, které podávaly svědectví o válečných zážitcích českých výtvarníků, z nichž mnozí se aktivně účastnili bojů na evropských frontách. K zajímavým dokladům patří např. alba Československé legie ve Francii a Československé legie v Rusku, na jejichž vzniku se podíleli František Kupka, Otto Gutfreund, Otakar Nejedlý a řada dalších výtvarníků a která výtvarně zdokumentovala aktivity Československých legií ve Francii a Rusku. Malířská alba obsahují propagační materiály, plakáty, kresby a ilustrace, které vznikly během I. světové války a v letech 1918-1920, kdy na Sibiři působili čeští legionáři. O poválečné vydání alb se postaral Památník odboje v Praze v letech 1922-1923. Dnes představují nejen uměleckohistorický pramen, ale stávají se i předmětem sběratelských zájmů. Silné osobní zážitky z válečných let popisuje kniha Josefa Váchala Malíř na frontě, Soča a Itálie 1917-18. Váchalovy vzpomínky na pobyt v rakouské armádě a na italských bojišťích doprovázejí autorovy dřevorytové ilustrace a vydala je vlastním nákladem jeho celoživotní družka Anna Macková v roce 1929. Do těchto a řady dalších zajímavých dobových knih s válečnými motivy a tématy budou mít zájemci možnost nahlédnout a začíst se v prostorách studovny knihovny Moravské galerie v Brně.
Datum začátku:27.6.2014
Datum konce:10.10.2014
nahoru