Přihlášená muzea a tématické akce

Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí
Vrchlabí, Husova 213, 543 01
+420 499 456 704
muzeum@krnap.cz

http://www.krnap.cz/krkonosska-muzea/

Mgr.Jiří Louda
+420 499 456 709
jlouda@krnap.cz
Velká válka a Krkonoše
Typ:
Výstava převážně ze sbírek místních muzeí představuje dopad světové války na obyvatele hor. To jak přímý vyplývající z účasti odvedenců na bojových operacích, tak nepřímý, způsobený ekonomickými doprovodnými jevy války. Reflektováno bude i různé vnímání války místním obyvatelstvem v návaznosti na jeho národnost. K vidění budou vojenské artefakty (zbraně, uniformy), vojenské upomínkové předměty z válečného materiálu, prostředky propagandy – odznáčky, hrnky, sbírková tabla, tiskoviny. Dále válečná korespondence a v neposlední řadě fotografie a to jak historické přímo z válečných událostí, tak snímky dnes již často zaniklých pomníků padlým v českých i německých obcích hor.
Datum začátku:17.9.2014
Datum konce:23.11.2014
Interaktivní doplňkový dětský program seznámí jak s válečnými bojišti, tak s životem civilního obyvatelstva za války.
Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí
Vrchlabí, náměstí Míru čp.222, 543 01
muzeum@krnap.cz
+420 499 456 761
http://www.krnap.cz/krkonosska-muzea/
nahoru