Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Kroměříž, Velké nám. 38, 767 01
+420 573 338 388
muzeum@muzeum-km.cz

http://www.muzeum-km.cz/

Helena Holická
+420 573 338 388 kl. 111
holicka@muzeum-km.cz
Velká válka a Československé legie ve fondu knihovny Muzea Kroměřížska
Typ:
Regionální tisky z let 1914-1919, tituly s válečnou a legionářskou tématikou vydávané v průběhu první světové války a krátce po ní ve fondu knihovny.
Datum začátku:6.10.2014
Datum konce:12.10.2014
Možnost prolistovat dobovými tiskovinami ve fondu knihovny.
nahoru