Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum východncíh Čech v Hradci Králové
Hradec Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01
+420 495 512 391
info@muzeunhk,cz

http://www.muzeumhk.cz

I. Nývtlová
i.nyvltova@muzeumhk.cz
Týden královéhradeckých knihoven 2014
Typ:
Slavnostní zahájení TK 2014 ve městě Hradci Králové, společná akce zúčasněných knihoven.
Datum začátku:6.10.2014
Datum konce:6.10.2014
nahoru