Přihlášená muzea a tématické akce

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Roztoky, Zámek 1, 252 63
+420 233 029 011
muzeum@muzeum-roztoky.cz, uhlikova@muzeum-roztoky.cz

http://www.muzeum-roztoky.cz

Marcela Šášinková
+420 233 029 024
+420 604 231 453
sasinkova@muzeum-roztoky.cz
PELLE – BRAUNEROVÁ, zkřížené osudy mezi Čechami a Francií, PELLÉ – BRAUNER, destins croisés entre la Bohême et la France
Typ:
Datum začátku:23.10.2015
Datum konce:29.3.2016
Výstava zachycuje ve zkratce genezi francouzsko-českých vztahů před první světovou válkou a těsně po ní. Ilustruje ji na osudech dvou význačných osobností evropského formátu, jejichž cesty se kříží, aniž by o sobě věděly, a kteří se setkávají na sklonku života. – Generál Maurice Pellé (1863–1924), jeden z generálů vítězné strany, zakladatel Čs. armády, vzdělanec, muž se širokým rozhledem, rozený diplomat, velitel s železnou disciplínou. – Zdenka Braunerová (1858–1934), malířka, vlastenka, pocházející z význačné pražské rodiny, studovala v Paříži, kde zorganizovala výstavy českého lidového umění a kde navázala přátelské vztahy s uměleckými osobnostmi (např. Auguste Rodin, Elemir Bourges, Paul Claudel).
nahoru