Přihlášená muzea a tématické akce

Národní zemědělské muzeum Praha
Praha 7, Kostelní 44, 170 00
+420 220 308 200
nzm.praha@nzm.cz

http://www.nzm.cz

Mgr. Lubomír Maršík
+420 220 308 382
+420 602 932 578
lubomir.marsik@nzm.cz
Velká vlka očima gastronomie aneb O kulinárním dědictví C.a K. armády
Typ:
Přednáška a beseda s gastronomem Václavem Malovickým, autorem vlastivědných kuchařek, která seznamuje s úrovní gastronomie v období Velké války, hl. v C.a K. armádě, vojenskými potravními dávkami bojujících stran, odlišnostmi stravování důstojníků a mužstva, stolováním v armádě a vším, co se tehdy vařilo. Přednáška proběhne od 18 do 20 hodin.
Datum začátku:10.9.2014
Datum konce:10.9.2014
nahoru