Přihlášená muzea a tématické akce

NPÚ ÚPS na Sychrově, Soubor lidových staveb Vysočina
Hlinsko v Čechách, Příčná 350, 539 01
+420 469 326 411
vysocina@npu.cz

http://www.vesely-kopec.eu/

PhDr. Ilona Vojancová
+420 469 326 411
+420 723 468 254
vojancova.ilona@npu.cz
Za císaře pána! Na frontách 1. světové války
Typ:
Program přibližuje na základě studia dobových pramenů (městské kroniky, tisk, lístky polních pošt, pohlednice, dopisy a osobní deníky) každodenní život vojáka rakousko-uherské armády.
Datum začátku:2.3.2015
Datum konce:30.11.2018
Rozšíření povědomí o životě za 1. světové války.
nahoru