Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum Žamberk
Žamberk, Čs. armády 472, 564 01
+420 465 611 678, +420 734 839 674
muzeum@muzeumzamberk.cz

http://www.muzeumzamberk.cz

Vlaďka Šulcová
+420 465 611 678
+420 734 839 674
sulcova@muzeumzamberk.cz
Velká válka 1914 – 1918
Typ:
Panelová výstava ve spolupráci s Muzeem východních Čech Hradec Králové, přinášející fotografie a vyhlášky z období války – bojiště i zázemí, všeobecné informace o 1. světové válce z výstavy Mým národům, včetně významných válečných událostí. Součástí výstavy je množství publikací pro děti, laickou a odbornou veřejnost, kterými lze volně listovat, repliky zbraní, upomínky na císaře Františka Josefa, tisk, vojenský památník a další předměty dokreslující období Velké války.
Datum začátku:24.4.2016
Datum konce:19.6.2016
Informativní výstava seznamující krok za krokem s průběhem Velké války na frontách i v zázemí, končí vznikem ČSR.
nahoru