Časový plán konference

17. února 2009, úterý 

9:00-10:30 Foyer Národního muzea: Registrace účastníků konference 
      
10:30-11:00
 Pantheon Národního muzea: Slavnostní zahájení konference 

Přivítání pod střechou Národního muzea
Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea
       
Slavnostní projevy zástupců hlavních pořadatelů konference:  
Tomáš Wiesner, Ministerstvo kultury ČR, odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií  
Eva Dittertová, Asociace muzeí a galerií ČR  
Zuzana Strnadová, Český výbor ICOM  
      
11:00-13:00   I. blok: Výstavba, inovace, rekonstrukce – I. část  (Moderátor: Eva Dittertová) 
      
11:00-11:20  Transformace Národního muzea americké historie (Brent Glass, Smithsonian Institution – Národní muzeum americké historie, Washington DC) 
11:20-11:40  Nové Národní muzeum (Michal Lukeš, Národní muzeum, Praha)
11:40-12:00  Inovace Muzea Byzance a křesťanství v Athénách (Dimitrios Konstantios, Muzea Byzance a křesťanství, Athény) 
12:00-12:20  „Pražská muzejní hora“. Rekonstrukce Národního technického muzea (Horymír Kubíček, Národní technické muzeum, Praha)
12:20-12:40  Nové muzeum architektury v Polsku. Západní versus regionální trendy (Katarzyna Jagodzińska, Mezinárodní kulturní centrum, Krakov)
   
12:40-13:00  Koreferáty a diskuse 
   
13:00-14:00  Přestávka na oběd 
   
14:00-15:40   I. blok: Výstavba, inovace, rekonstrukce – pokračování  (Moderátor: Michal Lukeš)
   
14:00-14:20  Více prostoru sbírkám! Naděje pro Uměleckoprůmyslové museum (Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze) 
14:20-14:40 Práce s veřejností v době rekonstrukce versus boj o zachování „místa na slunci"  (Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum, Brno)
14:40-15:00  „Hlášení o zajištění hranice na jižní Moravě“. Rekonstrukce a zpřístupnění pěchotního srubu MJ-S 3 Zahrada v Šatově (Roman Řezníček, Technické muzeum v Brně) 
15:00-15:20  Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích (Přemysl Reibl, Národní zemědělské muzeum Praha)
   
15:20-15:40  Koreferáty a závěrečná diskuse k I. bloku 
   
15:40-16:00  Přestávka na kávu a občerstvení 
   
16:00-18:00  II. blok: Expozice, výstavy, prezentace – I. část (Moderátor: Aleš Knížek)
   
16:00-16:30  Expozice jako prostředek muzejní komunikace (Jan Dolák, Katedra UNESCO, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
16:30-16:40  Od kurátora k autoru výstavy. Objevování muzejní profese. (Pavel Douša, Národní muzeum, Praha) 
16:40-17:00 „Entartete Gedanken“ (Milan Knížák, Národní galerie v Praze)
17:00-17:20  Management sbírek: Sbírka rukopisů Muzea Byzance a křesťanství v Athénách (Anastazia Lazaridou, Byzantine & Christian Museum, Athény)
17:20-17:40  Multimediální expozice Památníku Mohyla Míru „Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805“ (Jaromír Hanák, Muzeum Brněnska, Předklášteří)
   
17:40-18:00  Koreferáty a závěrečná diskuse k I. jednacímu dni konference 
   
18:00  Závěr I. jednacího dne konference 
   
   
   
18. února 2009, středa
   
9:00-10:30   II. blok: Expozice, výstavy, prezentace – pokračování  (Moderátor: Luděk Beneš) 
    
9:00-9:20  Salzburg Museum – informace a zábava ve stejném čase  (Peter Husty, Salzburg Museum)
9:20-9:40 Nové expozice Národního zemědělského muzea  (Pavel Novák, Národní zemědělské muzeum Praha) 
9:40-10:00 Zámecké muzeum v Linci na jeho cestě k „univerzálnímu muzeu“ (Renate Goebl, Project Culture & Education, Vídeň) 
10:00-10:20  Archeologické muzeum v Soluni: Nové expozice – Nová očekávání (Polyxeni Adam-Veleni, Archeologické muzeum v Soluni 
   
10:20-10:30 Koreferáty a diskuse 
   
10:30-10:50  Přestávka na kávu a občerstvení 
   
10:50-13:00  II. blok: Expozice, výstavy, prezentace – pokračování  (Moderátor: Pavel Cipria)
   
10:50-11:10  Archeologické muzeum v Soluni: Modernizace a inovace (Christina Zarkada-Pistioli, Archeologické muzeum v Soluni) 
11:10-11:30  Nové expozice Etnografického muzea v Grazu: Stálý vývoj stálé expozice (Roswitha Orac-Stipperger, Landesmuseum Joanneum, Graz) 
11:30-11:50 Role výtvarných prací v expozici Muzea sportu a turistiky ve Varšavě (Karol Tarasiewitz-Mrowinski a Danuta Grabowska, Muzeum sportu a turistiky, Varšava)

Prostor pro firemní prezentaci 
11:50-12:00  Světlo v muzeu (Michal Novák, Erco Lighting GmbH, organizační složka Praha)
12:00-12:10  Atraktivní expozice plné zábavy a poučení (Tereza Špetová, AV Media, a.s.) 
   
12:10-12:30  Koreferáty a závěrečná diskuse k II. bloku 
   
12:30-13:30 Přestávka na oběd 
   
13:30-15:00 III. blok: Marketing, public relations, lobbing v neziskové sféře  (Moderátor: Helena Koenigsmarková) 
   
13:30-14:00  Art marketing - Strategická výzva: zákaznická orientace muzeí  (Radka Johnová, Vyšší odborná škola informačních služeb a Vysoká škola ekonomická, Praha) 
14:00-14:30  Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum (Jitka Černá, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská, katedra marketingu) 
14:30-14:50  Na cestě k zámku světla: Realizace projektu Národní knihovny v Litvě (Andris Vilks, Národní knihovna v Litvě, Riga) 
14:50-15:00 Od ústavu „především vědeckého" k modernímu národnímu muzeu (Peter Maráky, Slovenské národné múzeum, Bratislava) 
15:00-15:15 Muzejní komunikace: Souvislost, změna, tvůrčí spolupráce (Cathryn Keller Glass, Smithsonian Institution – Národní muzeum americké historie, Washington DC)
   
15:15-15:35  Koreferáty a závěrečná diskuse k III. bloku 
   
15:35-16:00  Přestávka na kávu a občerstvení 
   
16:00-17:00   IV. blok: Ekonomika a kultura – I. část  (Moderátor: Zuzana Strnadová) 
      
16:00-16:20  Ekonomický potenciál kultury (Marta Smolíková, ProCulture – výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, Praha) 
16:20-16:40  Nabídka a poptávka: Financování kultury ( Andrej Smrekar, Slovinský výbor ICOM, Lublaň)
   
16:40-17:00  Koreferáty a závěrečná diskuse k II. části jednacího dne 
   
17:00   Ukončení konferenční části II. jednacího dne 
   
17:00-18:00  Volná prohlídka výstavy „Republika“ v hlavní budově Národního muzea, I. patro 
   
19:00-20:00  Volná prohlídka expozice Národního muzea – Českého muzea hudby „Člověk, nástroj, hudba“ a výstavy „Malovaná muzika Karla Franty“ 
   
20:00   Společenské setkání účastníků konference – koncert a raut, Národní muzeum – České muzeum hudby 
   
   
   
19. února 2009, čtvrtek
   
9:00-10:30  IV. blok: Ekonomika a kultura – pokračování  (Moderátor: Vlastimil Vykydal) 
      
9:00-9:20  Národní muzeum jako příspěvková organizace a její financování. Marketing ve službách Národního muzea.  (Marika Bártová a Rudolf Pohl, Národní muzeum, Praha) 
9:20-9:40  Financování muzeí a galerií v národohospodářských souvislotech (Štefan Friča, Technické muzeum v Brně)
9:40-9:55  Jakou cenu mají a kolik nás stojí muzejní sbírky (Jiří Žalman, Ministerstvo kultury ČR, odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, Praha) 
   
9:55-10:10  Koreferáty a závěrečná diskuse k IV. bloku 
     
10:10-10:30
  Přestávka na kávu a občerstvení 
   
10:30-13:00  V. blok: Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví  (Moderátor: Adolf Knoll) 
   
10:30-10:50  Europeana, Wunderkammer of tomorrow  (Jill Cousins, The European Library and EDL Foundation) 
10:50-11:10  Zásady dlouhodobého uchovávání a digitalizace audiovizuálních materiálů (Nadja Wallaszkovits, Fonogramový archiv – Rakouská akademie věd, Vídeň) 
11:10-11:30  Projekt ENRICH: Budujeme Evropské digitální knihovnu rukopisů (Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha)
11:30-11:50 Digitalizace Langweilova modelu Prahy (Zuzana Strnadová, Muzeum hl. m. Prahy a Jan Buriánek, Visual Connection, a.s., Praha) 
11:50-12:10 Sbírky online Českého muzea výtvarných umění v Praze (Vladimíra Mazačová, České muzeum výtvarných umění v Praze) 
12:10-12:30  Soubory národních autorit – cesta ke spolupráci archivů, muzeí a knihoven (David Cigánek, Moravské zemské muzeum – Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví CITEM, Brno) 

12:30-13:00
 Závěrečná diskuse a koreferáty  
   
13:00  Slavnostní zakončení konference Muzeum a změna III.  

nahoru