ČR / Jihomoravský kraj / Hodonín / Žarošice /

Muzeum obce Žarošice

Žarošice 110, Žarošice, 696 34
http://www.zarosice.cz
Telefon: + 420 518 631 278
Fax:
E-mail: muzeum.zar@seznam.cz
Poslední aktualizace: 2009
Je členem AMG: ne
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Obec Žarošice
Expozice: Expozice muzea je rozdělena do šesti stálých výstavních celků. V úvodní části uvidíme selský malovaný nábytek z poloviny 19. století a atmosféru expozice dotváří dochovaný malovaný trámový strop ukončený fabionem s malovanou římsou. Další části expozice se věnují zaniklým vesnickým řemeslům. Tradičnímu zemědělství a vinohradnictví je věnována značná část výstavní expozice. Následující expozice částečně zachycuje historii původního kostela Staré Matky Boží a rezidence na Silničné. Ve sbírkách muzea je uchováno torzo terakotového vodovodu, kterým byla do lázní přiváděna voda. Stálou expozici uzavírá černá kuchyně s dobovým vybavením. Připomínce divadelní činnosti v Žarošicích je vyhrazena samostatná výstavní část s dochovanou divadelní oponou „Má vlast“ z dílny akademického malíře Josefa Konečného, žarošického rodáka. Malou výstavní sekvenci pak představuje výřez z nejstarší historie obce.
Obory: Historie, regionální historie, osobnosti
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí–středa
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Čt–Ne12.30–17
Vstupné základní:
Vstupné snížené:
Vstupné speciální:
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva:
Doba prohlídky:
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
Služby:
Umístění:
Budova:
Památkově chráněná budova:
Rok založení:
Charakter muzea:
Specializace:
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ne
Tip pro návštěvníky:
Zajímavost:
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.12.2015 14:11

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru