ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace – Výstavní síň „13“ /

Západočeská galerie v Plzni – Výstavní síň Masné krámy

Pobočka instituce: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace – Výstavní síň „13“

Pražská 18, Plzeň, 301 00
http://www.zpc-galerie.cz
Telefon: +420 377 908 535
Fax: +420 377 908 510
E-mail: info@zpc-galerie.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Plzeňský kraj
Expozice: V současné době není sbírkový fond (čítající 10 000 děl) vystaven z důvodu absence budovy pro stálou expozici Západočeské galerie.
Obory: Barokní a rokokové umění, Malířství, kresba, grafika, Muzeum umění, galerie, obrazárna, Sochařství, Současné výtvarné umění, Umění 19. století, Umění 20. století

Ředitel: Mgr. Roman Musil

Telefon: +420 377 908 523
E-mail: musil@zpc-galerie.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne10–18
Vstupné základní: 100 Kč
Vstupné snížené: 50 Kč
Vstupné speciální: rodinné 210 Kč, hromadné návštěvy škol 20 Kč
Vstupné volné: děti do 6 let, členové ICOM, UHS, InSEA, AMG, RG ČR, pedagogický dozor, studenti uměleckých oborů a dějiny umění na VŠ, novináři
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: Nestanovena.
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 5
Počet návštěvníků pro vstup: Nestanoveno.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej publikací vydaných Západočeskou galerií nebo ve spolupráci s jiným nakladatelstvím. Moderně zrekonstruovaný přednáškový sál s 50 místy k sezení vybavený audiovizuální technikou slouží k pořádání literárních čtení, seminářů apod. K dispozici je pianino. Gotické sklepení umožňuje konání pořadů komorního charakteru.
Umístění: Pražská ulice, u náměstí Republiky.
Budova: Masné krámy byly postaveny r. 1392 jako masná tržnice, tomuto účelu sloužily až do 50. let 20. století. K výstavním účelům jsou využívány od r. 1972.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka.
Rok založení: 1954
Charakter muzea: Muzeum umění/galerie
Specializace: České výtvarné umění od gotiky po současnost.
Specifická sbírka: Těžištěm sbírky Západočeské galerie v Plzni je umění 19. až 1. třetiny 20. století. Především kolekce českého kubismu se řadí mezi nejhodnotnější v České republice. Důležitá je i sbírka regionálního umění 19. a 20. století.
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: GZP/001-06-25/007001
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Ve výstavní síni Masné krámy jsou pořádány 3-4 tématické výstavy ročně, převážně umění 19. a 20. století.
Tip pro návštěvníky: Vždy první středu v měsíci je představeno jedno významné dílo ze sbírek Západočeské galerie, které je vystaveno po celý den a v 17 hodin seznámí návštěvníky s jeho příběhem a významem kurátor galerie. V cyklu se střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.
Zajímavost: Vždy v období květen/červen se Západočeská galerie zapojuje do festivalu Muzejní noc. Každoročně je připravována výstava na aktuální téma mezioborového sympozia k problematice 19. století probíhajícího v rámci festivalu Smetanovské dny.
Periodika:
Online katalog sbírky: Zatím není k dispozici.
Poslední změna: 14.7.2015 9:16

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru