Muzejní výstava roku

Velká vizita! ... v Hradci Králové za první republiky
Výstava Velká vizita! si klade za cíl seznámit návštěvníky s obdobím první republiky a městem Hradec Králové, přiblížit rozkvět tohoto města na poli zdravotnictví, lékařské péče a oblasti sociálně zdravotní péče. V podobném rozsahu nebylo dané téma dosud veřejnosti představeno. Vystaveny jsou unikátní sbírkové předměty především ze Sbírky MVČ z fondu Zdravotnictví, doplněné předměty ze soukromých sbírek a sbírek Zdravotnického muzea, Národního pedagogického muzea v Praze a Regionálního muzea Mělník. Výstava je stále doplňována unikátními předměty z oblasti zdravotnictví, které se daří získávat především dary z celé ČR. Samostatné instalace jednotlivých sekcí s velkoplošnými dobovými přibližují návštěvníkům dané téma. Výstavu doprovází smyčka prvorepublikových filmů se zdravotní tématikou (Ať žije nebožtík a U pokladny stál), kterou sestavil pro MVČ NFA Praha. Výstavu doplňují dvě odborné publikace.
07/2017
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
+420 495 512 391; +420 495 512 392
muzeum@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382


Povinné přílohy

Výstava Velká vizita! si klade za cíl seznámit návštěvníky s obdobím první republiky a městem Hradec Králové, přiblížit rozkvět tohoto města na poli zdravotnictví, lékařské péče a oblasti sociálně zdravotní péče. V podobném rozsahu nebylo dané téma dosud veřejnosti představeno. Vystaveny jsou unikátní sbírkové předměty především ze Sbírky MVČ, doplněné předměty ze soukromých sbírek a sbírek Zdravotnického muzea, Národního pedagogického muzea v Praze a Regionálního muzea Mělník. Výstava je stále doplňována unikátními předměty z oblasti zdravotnictví, které se daří získávat především dary z celé ČR. Samostatné instalace jednotlivých sekcí s velkoplošnými dobovými přibližují návštěvníkům dané téma. Výstavu doprovází smyčka prvorepublikových filmů se zdravotní tématikou (Ať žije nebožtík a U pokladny stál), kterou sestavil pro MVČ NFA Praha. K výstavě je připravena stejnojmenná odborná publikace Velká vizita! … v Hradci Králové za první republiky, která představuje čtenářům historii lékařské a sociálně zdravotní péče, oblastí školního lékařství v daném období ve městě. Součástí výstavy Velká vizita! samostatná instalace zabývající se zřízením Lékařské fakulty v Hradci Králové, k této instalaci je rovněž k dispozici odborná publikace Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové.
PhDr. Pavla Koritenská
Zdenek Bláha, Josef Tázler
24.3.2017
5.11.2017
březen–listopad
úterý–neděle
9:00–17:00
Pavla Koritenská
p.koritenska@muzeumhk.cz

Nepovinné přílohy

Zdeněk Bláha
Zdeněk Bláha, Stanislav Hrbatý, Pavla Koritenská, Ivana Pochobradská
Zdeněk Bláha, Josef Tázler
Programový bulletin MVČ 3-7/2017; Publikace Velká vizita!...v Hradci Králové za první republiky (MVČ, 2017); Publikace k samostatné instalaci o historii LF v Hradci Králové – Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové (MVČ a LF HK, 2016); Program Museum 2017 – http://www.muzeumhk.cz/kalendar-velka-vizita.html
Doprovodný program k výstavě Velká vizita – pro mateřské školy; Doprovodný program k výstavě Velká vizita – pro základní školy; Doprovodný program k výstavě Velká vizita – pro střední školy; Doprovodných programů proběhlo od dubna do července 20, zúčastnilo se jich 250 žáků a studentů s pedagogickým doprovodem; Muzejní neděle Velká vizita! – program pro rodiče s dětmi ; Komentované prohlídky pro objednané skupiny; Klub seniorů (6. 4., 11. 5.) , Organizace Mamma Help (6. 4.), Klub za starý Hradec (10. 5.), Slovensko-český klub (30. 5.), Regionální muzeum Mělník (12. 6.); Komentovaná prohlídka pro veřejnost 26, 4. 2017, 14.6. 2017; Komentovaných prohlídek se zúčastnilo (duben–červenec) zhruba 250 návštěvníků; Muzejní noc lékařská 2017 – 26. 5. 2017 – cca 2000 návštěvníků; Týden dětí s muzeem 2017 (dva turnusy v srpnu 2017).
Programový bulletin MVČ Vitrína 3–7/2017; Museum Program 2017; Program Muzejní noc lékařská 2017; Scan – časopis FN a LF v Hradci Králové, č. 3/2016, č. 1/2017, č. 2/2017; Lázeňský zpravodaj č. 3–4/2017; Retro – příloha deníku Právo 7. 7. 2017; Radnice, Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové 1. 2. 2017, 15. 2. 2017, Hradečák 1. 2. 2017, 27. 3. 2017; MFdnes, Hradecký kraj, 25. 3. 2017; Český rozhlas a ČT – Český rozhlas 2 – živý vstup o výstavě 20.10. 2016; Český rozhlas Hradec Králové, 22.11. 2016, 26. 5. 2017; ČT D – pořad Tam Tam 17. 4. 2017.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru