Muzejní výstava roku

Noblesa křehkého dekoru
Expozice prezentujíce bohatou historii keramické výroby na znojemsku. Výběr byl omezen na období mezi polovinou 19. a počátkem 20. století. Zastoupeny jsou místní významné manufaktury: Ditmar, Klammerth, Steidl, Slowak, Keller, Sitko, Vranovská kamenina, Schiller a výrobky Odborné keramické školy ve Znojmě. Prezentace je tvořena specifickými exponáty charakterizující produkci konkrétní manufaktury v daném období. Expozice je součástí prohlídkové trasy znojemského hradu.
19/2017
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
+420 515 282 222
info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz
00092738
Jihomoravský kraj (Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno)


Povinné přílohy

Expozice prezentuje střípek z bohaté mozaiky historie keramické produkce znojemského regionu se zaměřením na dobu 19. století, kdy ve Znojmě a blízkém okolí působilo mnoho velmi kvalitních dílen. Ve Znojmě samotném vznikaly na počátku 19. století nové manufaktury produkující především tzv. pórovinu (bělninu) a tzv. znojemské nádobí – hnědě engobovanou kameninu. Tyto manufaktury využívaly snadno dostupnou surovinu díky těžbě kaolínu v těsném okolí Znojma. Znojemská produkce postupně vytlačila upadající vranovskou továrnu a v polovině 19. století zde již fungovalo na dvacet dílen. Jihomoravské muzeum ve Znojmě chtělo prezentovat svou bohatou sbírku keramiky a pečlivým výběrem ze svých fondů realizovalo tuto expozici, která představuje výběr manufaktur, které na Znojemsku zanechaly velmi významnou stopu. V expozici lze např. shlédnout vzácnou rannou produkci firmy Rudolf Ditmar, dekorem specifické výrobky žáků a profesorů keramické školy ve Znojmě, precizní výrobky z kameniny, tzv. wedgewood vranovské továrny, bohaté dekory a tvary na keramice firem Klammerth, Slowak, Steidl, Sitko, Schiller a Keller. Jsme rádi, že se nám tato expozice podařila realizovat, protože do Znojma tato prezentace jistě patří.
Jaroslav Frecer
13.5.2017
květen–září
úterý–neděle
9:00–17:00
Jaroslav Frecer
frecer@muzeumznojmo.cz

Nepovinné přílohy

Jaroslav Frecer
Jaroslav Frecer
Plakát, záložka.
Znojemský týden, 22. 5. 2017 – Noblesa na hradě; Znojemsko – 29. 5. 2017 – Noblesa křehkého dekoru; Web města Znojma – Na hradě je k vidění nová expozice; Web KAM po Česku – Znojemský hrad plný novinek; Web InfoČesko – Noblesa křehkého dekoru.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru